Twee aardes in 2030

Twee aardes in 2030

 
De consumptiemaatschappij is inmiddels dusdanig doorgeslagen dat zelfs onze huisdieren een te grote ecologische footprint achter laten. Geprojecteerd op mijn kat ‘Puk’ wordt de absurditeit van antropomorfisme, de eigenschap om menselijke eigenschappen aan o.a. dieren toe te schrijven, getoond in een verzameling experimenten, beelden en feiten. De installatie van digitale fotolijsten geeft een gesynchroniseerd totaalbeeld van de relatie tot de viervoeters en refereert naar de consumptiemaatschappij. Het geheel wordt ondersteund door de muziek van het radiostation ‘DogCat Radio – The radio station all pets enjoy’.
 
< terug